Torbjörn Jacobsson-Holback visar var terrasskanten löper, stora stenar som fyllt ut en svacka i marken vid huset. Även stenpackningen under det stampade jordgolvet syns i förgrunden.

Ett grundligt arbete – det måste man säga om det vikingatida hus som nu undersöks på gårdens nordligaste del. Man planerade noga innan det började byggas och först stensattes vissa partier.

Byggnaden ligger precis intill en berghäll, och utmed den löper en stenrad, som man täckt med jord för att bilda en jämn och stabil yta.

Husets ena långsida vätte mot söder. Några väggar finns inte längre kvar, däremot stolphål, alltså gropar där takbärande stolpar av trä en gång stått.

Av golvet syntes först ett ”tramplager”.

– Här låg finfördelad bränd lera, kolbitar och brända och obrända djurben, berättar arkeologen Torbjörn Jacobsson-Holback.

Under det trampade golvlagret fanns en stenpackning, med mindre stenar som ligger tätt, tätt intill varandra. Än så länge har vi inte hittat något annat hus här i Norrtil som har ett sådant golvlager.

Här syns huset från ovan, det var beläget på den högsta punkten på gården.