Norrtils magnifika läge lockade till sig människor redan under forntiden, det är runstenar och gravar i trakten ett bevis på. Under vikingatiden och medeltiden låg det en storgård här, där mäktiga och rika höll till. De kunde kontrollera både vattenvägen och landsvägen. Inför byggandet av bostäder undersöks platsen.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.