Det är inte ofta arkeologer får möjlighet att undersöka en elitmiljö från vikingatiden och medeltiden – men hösten 2017 och våren 2018 fick vi chansen i Norrtil. Nu är vi färdiga med fältfasen och fortsätter med analys- och tolkningsarbetet på kontoret. Till hösten 2019 kommer både rapporten och den populärvetenskapliga skriften att vara färdiga.

I Norrtil, ett par kilometer nordöst om Sigtuna, låg en välbärgad gård högt belägen på en naturlig platå med utsikt över Garnsviken. I närheten finns både runstenar och en storhög. De som bodde här för omkring 500 – 1000 år sedan hade uppsikt över alla som kom farande till och från staden över vattnet.

Nu har arkeologerna undersökt 4500 kvadratmeter av platån och det finns en hel del frågor som de vill få svar på:

  • Grundades gården samtidigt som staden Sigtuna i slutet av 900-talet, eller fanns det redan då en gård här? Låg det stall, fähus och förråd intill bostadshuset? När upphörde gården att existera? Vad sker egentligen mellan gårdens uppgång och fall?
  • Man undrar också över sysslor. Den ugn som det hittats rester av, kan den ha använts till rökeri, bakugn eller torkanläggning?
  • Vad har man ätit och producerat? Vad kan växter och djurben berätta om det?
  • Och husoffer, det vill säga att man lägger ned föremål i husen för att skydda sig mot onda ting – har man ägnat sig åt det?

Ladda ner vår folder om utgrävningen i Norrtil.

Ladda ner vår folder på lätt svenska om utgrävningen i Norrtil.

Ladda ner vår folder på finska om utgrävningen i Norrtil.

Rapporten är här!

Ladda ner rapporten På höjden i Til – en vikingatida och medeltida storgård
Ladda ner den populärvetenskapliga sammanfattningen

Arkeologerna undersöker spår efter dem som bott i Norrtil under vikingatid (800-1050) och medeltid (1050-1520).