Del av ett skulderblad från vildsvin som hittats i Norrtil intill ett helt skulderblad från ett medeltida vildsvin hemmahörande i Linköping. Foto: Arkeologerna.

I stora delar av landet pågår älgjakten för fullt. Även på vår gård i Norrtil fanns det jägare som gav sig ut till skog när så behövdes – det visar analyser av ben som vår osteolog Ola Magnell gått igenom.

Ett av benen som hittats är mycket ovanligt på gårdar under vikingatid (800-1050), nämligen vildsvin.

– Vildsvin kan inte ha varit vardagsmat, eftersom vi så sällan hittar ben från detta djur. Det var bara ett ben vi fann, ett bogblad, det vill säga skulderblad från ett fullvuxet svin. Det finns huggspår efter styckning, men jag vet inte hur det tillagats. Jag kan också se att en hund gnagt på benet, berättar Ola Magnell.

Bland matresterna och slaktavfallet på gården finns även andra ben som visar på jakt och fångst, bland annat ett bearbetat älghorn.

– Men älghornet kan komma från insamlade fällhorn, snarare än jagade djur, säger Ola.

Små bitar av bearbetat älghorn från gården i Norrtil. Foto: Arkeologerna.

I övrigt har arkeologerna grävt upp ben från skogshare, ekorre och igelkott – men också ben från olika fåglar.

– Jag har inte analyserat alla fågelben ännu, men hittills har jag identifierat ejder, gräsand, orre, duva och kråkfågel.

Tydligen har man ofta givit sig ut med båt för att fiska eller stått och metat vid stranden. Det är en mängd olika fisksorter som hamnat i nät och på krokar.

– Det finns benfynd av karpfisk i form av mört och braxen, en hel del abborre, samt gös, gädda, strömming, ål, gärs och torsk.

Det här kompletterar den övriga menyn på gården i Norrtil som också kunde bestå av fläsk, nötkött och fårkött. Här kan du läsa ett tidigare inlägg om hur Norrtilbornas kost avslöjats med bland annat jordprover. Och att de faktiskt kunde tillaga maten i ett utomhuskök!