Mollie började skrapa undan jordresterna som fyllt igen gropen och mer och mer orangefärgad lera kom i dagern. Till slut hade hon grävt fram som en stor kaka av lera, med på sina ställen fina platta, hårda ytor.

Mollie lägger ut en tumstock över den orangebrända leran från ugnskonstruktionen.

Leran har färgats orange och blivit hård när den har varit i kontakt med stark värme, så vi drog snabbt slutsatsen att det rör sig om resterna av någon slags ugn. Frågan är bara vad den använts till. Baka bröd? Bränna keramik? Röka fisk? Hetta upp stenar som kan stoppas ner i vatten, för att koka upp detta?

Gärna en ugn, säger vi, eftersom vi i våra planer inför undersökningen har skrivit in att vi vill undersöka hushållsekonomin på platsen. Det här är ett bra exempel på att man haft olika verksamheter för sig. Hur gammal ugnen är återstår att ta reda på, men den ligger inte långt ifrån Lindas grophus, som är från vikingatiden. Mollie får fortsätta undersöka ugnen och ta prover, så ska vi komma närmare svar på både hur den har varit byggd och när den användes.