Vid Bunkeflostrand, söder om Malmö, har vi precis avslutat en förundersökning av en mellanneolitisk palissadanläggning (mellersta delen av yngre stenålder, cirka 2 800 f.Kr.). Centralt i palissaden fanns flera gravhögslämningar. Området ligger kustnära, knappt en kilometer från dagens kustlinje på en svag västsluttning mellan 4–9 meterskurvorna. Under yngre stenålder stod havet 3–4 meter högre än idag och palissaden låg då alldeles nära strandkanten.