Nu har jag för andra året i rad fått möjligheten att jobba ombord på vår landsklenod, regalskeppet Vasa. I år har jag och vår tidigare kollega Håkan Thorén tagit oss an trossdäcket.

Trossdäcket sett från fören akterut. Byssan (midskepps) syns vid brandsläckaren. Till vänster om byssan ligger den extra rorkulten. Foto: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BY

Takhöjden på trossdäcket ligger på runt drygt en meter så det är inga raka ryggar i den arbetsmiljön. Det är mycket knäkrypande, krokiga arbetsställningar, blåtiror i huvudet och så vidare men vi vet hur vi tar hand om oss.

För den oinvigde så förvarande man, som namnet antyder trossar (dvs rep i olika dimensioner), segel och dylikt på detta däck. Ett förrådsdäck kort och gott. Idag ganska tomt, så när som på en extra rorkult, arbetslampor, blåa ventilationsslangar och lite annat – se bilder. Trossdäcket ligger mellan hålskeppet och det undre batteridäcket – se bild.

Vi fotoskannar de inre delarna av skeppet och det ska till slut mynna ut i en komplett tredimensionell modell av båten. En modell av trossdäcket kommer så småningom men delar av arbetet som gjorts finns redan idag på Sketchfab. Resultatet från förra årets fotogrammetri av hålskeppet finns att beskåda på Statens Maritima museers Sketchfabsida. Se hålskeppet här

Fotogrammetrin av hålskeppet resulterade i att totalt mer än 20 000 bilder togs. Vi tror att det kommer att bli ungefär lika många bilder för trossdäcket. Bilderna tas med systemkamera, en Fujifilm X-T3 i full upplösning och i RAW-format. Kameran är försedd med en ringblixt och ett polariseringsfilter för att undvika blänk i bilderna. För den intresserade kan man läsa mer om hur vi gjort här.

Exempel på fotoskanning av trossdäcket. Vi fotograferar däcket sektionsvis. För varje sektion blir det ungefär 500 bilder, ibland fler ibland färre. Vi processar alla bilder i Agisoft Metashape.

Fotogrammetrin är ett led i dagens dokumentation av skeppets alla delar och inför ett nytt stabiliseringsprojekt av skeppet som kallas ”Stötta Vasa”. Jag återkommer med en uppföljning av min andra vecka på skeppet inom en snar framtid.

Johan Stenvall

Trossdäcket sett föröver från midskeppet. Foto: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BY