Under veckan har Håkan mätt in alla markörer med totalstation och jag har fotograferat vidare. Vi fäster minst 4 st markörer på varje sektion. Dels på skrovsidan och dels på de centralt placerade stödbenen. Eller som på nedanstående bild, i hörnen på byssan. Skeppet har 26 sektioner på trossdäcket. Vi använder oss av Agisofts egna markörer i storleken 2,5 x 2,5 cm. Det betyder att programmet (Agisoft Metashape – se förra blogginlägget) sedan kan identifiera markörerna automatiskt och kan placera modellen rätt i världen, fast i detta fall rätt i förhållande till allting annat i och på skeppet. Noggrannheten i modellen blir plus minus ett par millimeter!

Markörer markerade på hörnet av byssan på trossdäcket. I blickfånget syns även den extra rorkulten. Foto: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BY

Håkan och jag på trossdäcket. Foto: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BYMitt gästspel på skeppet är därmed över för 2019. Efter cirka 10 000 bilder är vi framme vid byssan (alltså köket, som man kan skönja bakom Håkan till vänster i bild). Vi har därmed fotoskannat ungefär halva trossdäcket, så än är det en bit kvar. Om det blir någon fortsättning för min del under 2020 får framtiden utvisa. Jag hoppas självfallet det, för det är riktigt kul och en väldigt trevlig arbetsplats. Lite trångt kanske, men det uppvägs av trevliga medarbetare och den väldigt speciella arbetsmiljön!

Bifogar också några andra vyer från skeppet som man har svårt att fotografera i vanliga fall.

Väderdäck/övre däck sett mot aktern. Foto: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BY
Här ses nedgången från väderdäck till kaptenshyttan/kajutan och trapporna upp till hyttan över denna. Foto: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BY
Väderdäck/övre däck sett från aktern. Foto: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BYVäderdäck/

Johan Stenvall i januari 2020