Under vecka 19 under 2020 körde vi markradar på Nedre dammparterren, tillhörande Gunnebo slott i Mölndal. Syftet var att se vad som fanns under marken inför en nyplantering av träd inom dammparterren.

Martina Hjertman på bilden kör markradar. Foto: Bengt Westergard, Arkeologerna CC-BY

Utan att gå in på detaljerna i resultaten så kunde markradarn bland annat avslöja tidigare trädplanteringar.

Gunnebo slott har tidigare anlitat Arkeologerna och vår markradarexpertis för att nysta i slottets trädgårdshistoria. Den gången gällde det Kejsarterrassen (2014). Rapporten ”Georadarundersökning på Kejsarterrassen, Gunnebo slott, Mölndal” kan du läsa här (PDF)

Andra slott som varit föremål för vår markradar är bland annat Drottningholms slott och broderiparterren (2018, 2019). Den undersökningen kan du läsa mer om i rapporten ”Drottningholms slott, Stockholm Georadarundersökning” (PDF)

Foto: Martina Hjertman, Arkeologerna. CC-BY