Väg 19 norr om Kristianstad är ett kommunikationsstråk med gamla anor. Längs vägen ska vi nu undersöka lämningar efter lägenhetsbebyggelse, fossil åker med röjningsrösen och en kvarn. Alla ligger ganska samlade kring Hanaskog. Torpet eller lägenhetsbebyggelsen från första delen av 1800-talet och två områden med fossil åker ska undersökas hösten 2021 medan lämningarna efter kvarnen, alldeles invid Almaån, kommer att undersökas våren 2022.