Väg 19 norr om Kristianstad är del av ett kommunikationsstråk med gamla anor. Hösten 2021 genomfördes arkeologiska undersökningar med anledning av att vägen skall byggas om.

I två korta filmer berättar vi om torpet Ekelund söder om Hanaskog och ett par närliggande platser med så kallad fossil åkermark, marker som tidigare odlats men som numera ligger övergivna.

Om ett par månader planerar vi att påbörja den sista undersökningen inom projektet. Då skall spåren efter en kvarn invid Almaån, norr om Hanaskog, undersökas närmare.