Osteologi

Blogginlägg 2021.03.19

Matrester från kungliga gästabud i Sölvesborg?

Armbågsben av tjäder, lårben av trana och skenben av rådjur. Benen kommer från Sölvesborgs slott i Blekinge och visar på en mer exklusiv kosthållning av vilt.

Benbloggen 2020.02.14

Hare från stenåldern

Mellanfotsben av skogshare, till vänster sentida referens av fälthare och till höger av skogshare som hittats i Flackarp i Skåne.

Blogginlägg 2019.06.12

Par i nötboskap

Små fragment av brända handlovsben från ko och tjur. Benen kommer från en vikingatida brandgrav från Blaker i sydöstra Norge.