Mellanfotsben av skogshare (mitten) från en neolitiska anläggning, till vänster sentida referens av fälthare och till höger av skogshare. Benet (hartassen?) kommer från en fundamentsgrop till en rest sten i ett område med dösar från Flackarp utanför Lund. Kanske hartassar medförde tur redan under neolitikum?