Dalarna

Blogginlägg 2019.05.17

Hur hänger allt ihop?

En stor del i ett arkeologiskt fältuppdrag består av att föra in mängder av information i en databas. I databasen...

Uppdrag

Kopparindustrins spår i Falun

Koppar gjorde Sverige rikt men arbetarna slet ofta hårt. I augusti 2018 grävdes ett slaggvarp vid Rostbacken. 

Uppdrag

Kopparhistoria vid Gruvbron

Kritpipor, rester av golv och hyttor där arbetarna verkade för flera hundra år sedan. I unika Gruvbron i Falun där koppar framställdes har många spännande fynd gjorts.