Praktfulla spännen, betselringar och beslag till hästar och djurben. Vid en utgrävning av 25 gravar i Tvååker i Halland dök unika fynd upp.

Det var i maj och augusti-september som arkeologer undersökte ett gravfält med resta stenar som är cirka 1 000-1 500 år gammalt och ligger i Tvååker söder om Varberg. Vid förundersökningen hittades fem brandgravar, gravar med brända människoben, men också anläggningar som gropar, härdar, stolphål vilket tyder på att människor kan ha bott i närheten. Fynden som dateras till yngre järnåldern visar att miljön är unik.

Man hittade även spår efter en större byggnad (kulthus?) och en brunn under utgrävningen av de 25 gravarna som ligger på en ås. I både brunnens och stolphålens fyllningar fanns brända ben, men det är oklart varför de placerats där. Norr om höjden fanns rester av ett mer än 30 meter långt långhus. En plats för de litet mer välbeställda i samhället?

De döda hade fått med sig fina gravgåvor. Flera vackra spännen hittades under utgrävningen liksom föremål som knyter an till hästutrustning som betselringar och rembeslag. Troligen hade de som bodde här på 700-900-talen kontakt med andra områden kring Östersjön i ett system för handel- och varuutbyte. Nu ska resultaten analyseras för att få mer kunskap om hur samhället såg ut i Tvååker för 1 000 år sedan.

På uppdragssidan ”Hästar och människor i Tvååker” kan du läsa mer om den spännande utgrävningen.

Del av ett spänne med två fåglar på. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
En remhållare med en stiliserad häst.
Spännbucklan från grav 20. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Del av ett eldpåverkat spänne. Foto: Arkeologerna (CC-BY)