Den arkeologiska undersökningen vid Stora Torget i Enköping har resulterat i en film om stadens historia som nu blir tillgänglig för allmänheten.

Under 2017–2018 genomfördes en omfattande arkeologisk undersökning av kvarteret Traktören i Enköping. Projektet var en av landets största stadsarkeologiska undersökningar och utfördes på den tomt där stadshotellet tidigare stod. Resultaten av utgrävningen har gett en ny, unik och bättre bild av Enköpings rika medeltidshistoria.

– Oftast resulterar arkeologiska undersökningar bara i en vetenskaplig rapport. I det här fallet var undersökningen av så stort intresse för allmänheten att vi fick göra en populärvetenskaplig film. Det är ovanligt och vi tycker det är fantastiskt att vi kan berätta Enköpings historia på ett helt nytt sätt. Filmen kommer att kunna spridas mycket lättare än en broschyr och vi hoppas att den ses av många, säger Anna Ölund, chef för arkeologerna på Upplandsmuseet.

800 år av historia

I filmen får du följa arkeologernas arbete när de undersöker 800 år av Enköpings historia. Filmen fokuserar på medeltiden, i huvudsak på 1300-talet. Här visas en del av alla de 26 000 fynd som arkeologerna gjort och hur dessa kopplas till den medeltida livsmiljön och hälsan. Här finns också ett avsnitt om när pesten drabbade staden.

Se filmen

Filmen är producerad av Arkeologerna vid Statens historiska museer och Upplandsmuseet i samarbete med Shortcut Media i Stockholm.

För mer information

Anna Öhlund, chef för arkeologiska avdelningen, Upplandsmuseet
Telefon: 018-16 91 96, 070-205 30 36

Linda Karlsberg, verksamhetschef Enköpings museum
Telefon: 0171-62 54 02
E-post: linda.karlsberg@enkoping.se