Det är lätt att se bilder och foton på stenar och stolphål, men hur ser trädgårdarna, kyrkorna och stensättningarna ut i verkligheten och från olika håll? På Sketchfab hittar du 3D-modeller av olika anläggningar från våra arkeologiska undersökningar.

I kvarteret Eddan i Linköping hittades spår av den medeltida staden under de moderna gatorna, bland annat nio fiskdammar där munkarna i det närbelägna klostret odlade sin fisk.

För fler roliga modeller kan du besöka vår sida på Sketchfab.