En ovanlig guldskatt har hittats vid utgrävningarna i Hjärup i västra Skåne. Spiralguld, ett guldbleck, en spillbit och en pärla från folkvandringstid, 400-550 e Kr, gömdes under jorden nära en stormannagård under järnåldern. 

Guldskatten har troligen grävts ner för att inte hamna i orätta händer. De små guldföremålen hittades på ett område där det även finns spår efter flera stora hus och byggnader, den yngre mer välbevarade gården är cirka 45 meter lång och som mest nio meter bred och består av väggrester som stolphål och rännor. Det stora gårdskomplexet tyder på att människorna som bodde här kan ha tillhört samhällets elit. Det var också de som gömde guldföremålen.

Ett av Sveriges mest berömda och fyndrikaste områden, Upåkra, som utgjorde ett maktcentrum under järnåldern, ligger bara ett stenkast bort. Utgrävningarna är snart avslutade och analyser och rapportarbete väntar – då är en av frågeställningarna att studera hur områden och gårdar som de i Hjärup var organiserade i förhållande till centralplatsen.

Arkeologerna har även undersökt ett område med skelettgravar från bondestenåldern som är cirka 4 000 år gamla. Något som tyder på att området varit bebott under längre tid är järnåldern. I en av gravarna hittades en mycket fin flintdolk som gjort det lättare när arkeologerna ska datera området.

Här kan du läsa mer om uppdraget.