Ibland kan även små uppdrag i form av schaktningsövervakningar visa hur saker och ting hänger ihop på ett större plan. Hösten 2022 var vi på plats i Tjärnäs, Gästrikland – en av de äldsta bergsmansbyarna i Torsåker socken.

Keramikskärva i rödbrun färg med dekorer av blekt gult och vitt

År 1374 utfärdade Kung Albrekt av Mecklenburg privilegiebrevet som reglerade gruvdriften på det närliggande berget, Storberget. Den tillhörande hyttdriften i Tjärnäs omnämns redan 1561 som urgammal. Vårt undersökningsområde bestod av ett mindre schakt i detta hytt- och hammarområde.

Förutom enstaka lämningar i form av stolphål hittade vi även ett spännande keramikfynd från 1600-talet. Fatet har paralleller till keramikfynd från Gävle, som troligen är lokalt tillverkade. Fatet från Tjärnäs bergsmansby kan alltså ha tillverkats i staden. Fyndet pekar sannolikt också mot de täta kontakter som funnits mellan produktionsområdet för vad berget gav och utskeppningshamnen för produkterna.

Läs mer i rapporten!