Den 1 500 år gamla fornborgen Broborg i Knivsta ruvar på en hemlighet. Muren täcks av ett slags glas och nu ska arkeologer och forskare i ett stort internationellt samarbete ta reda på varför.

Under järnåldern fanns flera stora fornborgar runt om i Sverige. Många användes som försvarsanläggningar och kanske sökte människor skydd där vid oroligheter. En av de märkligaste av dessa borgar är den ”förglasade” fornborgen Broborg som ligger nära Knivsta i Uppland på en höjd.

Muren som omger borgen är en gåta. En gång i tiden utsattes stenarna nämligen för mycket hög värme och har delvis smält för att därefter stelna igen när temperaturen sjönk. Resultatet är en sorts hård, överdel av glas som täcker hela muren.

Nu vill arkeologer och forskare ta reda på om det gjordes medvetet och varför? Att studera hur glaset förändrats under ca 1 500 år kan också ge ledtrådar när det gäller beständighet för kärnavfallsglas.

Projektet i Broborg är ett internationellt samarbete mellan Arkeologerna, Luleå Tekniska Universitet/Tekedo AB, National Institute of Standards and Technology, Pacific Northwest National Laboratory, Smithsonian Institution, United States Department of Energy och Washington State University.

Undersökningen pågår mellan den 4-11 oktober 2017.
Välkommen att besöka utgrävningen!

Läs mer om projektet på uppdragssidan.