Nu kan du ladda ned konserveringsrapporterna från Gamla Uppsala och frossa i alla otroliga fynd som grävdes fram åren 2012-2014. Däribland denna vikingatida drake.

 

Den arkeologiska undersökningen pågick mellan åren 2012-2014, inför utbyggnaden av Ostkustbanan genom  Gamla Uppsala. I en arkeologisk process är det relativt kort tid som ägnas ute i fält. Mesta tiden analyseras det som grävts fram. Det är inte bara arkeologer som är inblandade, utan också många andra forskare som paleoekologer, osteologer, runexperter och specialister på sten, keramik och metall. Under 2018 kommer de efterlängtade resultaten. Nu publiceras de vetenskapliga rapporterna.

Tolv av de 23 rapporter som är att vänta

Stenfynd och kvarnstensanalys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Ogenhall, E. 2017. (PDF)

Arkeologiska forskningslaboratoriets analyser. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Isaksson, S. 2017. (PDF)

Två runbleck – analyser från Riksantikvarieämbetet. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Källström, M. 2017. (PDF)

Gårdarnas djur – osteologisk analys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Magnell, O. 2017a.  (PDF)

Brandgravar vid Storby backe – osteologisk analys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Prata, S., Sjöling, E. & Gustavsson, R. 2017.  (PDF)

Metallhantverket – arkeometallurgiska analyser. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Englund, M., Grandin, L., Hjärthner-Holdar, E., Ogenhall, E. & Stilborg, O. 2017. (PDF)

Växtfynd – makrofossil- och pollenanalys. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Ekblom, A. & Bergman, J. 2017. (PDF)

Keramik bland levande och döda. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Bäck, M., Stilborg, O. & Westberg, T. 2017. (PDF)

Järnföremål  Rapporter från Acta KonserveringsCentrum AB. Lindahl, K. & Nyström, S. m fl. 2017. (PDF)

Föremål av kopparlegering, övrig metall utom järn Rapporter från ActaKonserveringscentrum AB. Lindahl, K. & Nyström, S. m fl. 2017. (PDF)

Ben- och hornföremål – Rapporter från Acta KonserveringsCentrum AB. Lindahl, K. 2017. (PDF)

Glasföremål och övriga material – Rapporter från Acta KonserveringsCentrum AB. Lindahl, K. 2017. (PDF)

Mer information

Läs mer om projektet i Gamla Uppsala på vår hemsida

Läs mer på arkeologigamlauppsala.se

Kontakt

Kristina Ekero Eriksson
Projektets informatör
Tfn 0709-400 793