Den 6-31 augusti pågår en forskningsutgrävning vid lämningarna av ärkebiskopsborgen Biskopstuna i Österskär. En georadarundersökning från 2014 visar strukturer under marken intill borgruinen som inte är kända sedan tidigare. Dessa ska nu undersökas av arkeologer tillsammans med allmänheten, som ges möjlighet att vara med och gräva fram historien.

Biskopstuna är en ruin med få motsvarigheter i Sverige, vars äldsta historia vi vet relativt lite om. Forskningsutgrävningen arrangeras av Österåkers kommun och Arkeologerna, som är en del av myndigheten Statens historiska museer.

Österåkers kommun och Arkeologerna gör det möjligt att i kursform delta i som privatperson i utgrävningen. Förutom en vecka i fält, inkluderar kursen en endagsutbildning och uppföljning av resultaten. Det finns också möjlighet att endast vara med en dag i fält. Intresseanmälan görs på österåker.se fram till den 31 maj. Urval och sammansättning av de olika grävlagen görs sedan av Arkeologerna. Kursen är avgiftsbelagd.

Borgruinen finns kvar men det är området utanför som ska grävas.

– Det här är en unik chans att få vara med på en spännande utgrävning där deltagarna får lära sig hur arkeologen kan avslöja Biskopstunas dolda historia, säger Ann-Mari Hållans Stenholm, arkeolog från Arkeologerna.

Samtidigt som utgrävningen pågår arrangerar Österåkers kommun och Österåkers hembygds- och fornminnesförening visningar och barnaktiviteter på platsen. Denna verksamhet sker på tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 12-15 under hela utgrävningstiden, samt på Arkeologidagen den 26 augusti.

– De nationella målen för kulturmiljö betonar vikten av att skapa delaktighet i kulturmiljöarbetet. Tillsammans med hembygdsföreningen har kommunen tagit fram ett spännande program för allmänheten i anslutning till utgrävningen vid Biskopstuna. Vi hoppas på att få möta många och fortsätta dialogen om hur den här platsen kan värnas och utvecklas, säger Birgit Lindholm, kultursekreterare.

Kontakt:

Birgit Lindholm, kultursekreterare i Österåkers kommun, 073-663 42 35
Ann-Mari Hållans Stenholm, Arkeologerna: 076-128 40 78
Läs mer på Upptäck det dolda Biskopstuna eller på österåker.se/biskopstuna

pressmeddelande-ny-arkeologisk-utgravning-vid-biskopstuna_180423

Från vänster; Birgit Lindholm, kultursekreterare på Österåkers kommun, Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius Jörpeland, arkeologer på Arkeologerna, SHMM, som håller i kursen.