Magiska örter och häxor. Det finns många populära föreställningar om hur det magiska örtbruket sett ut i äldre tid men hur användes växterna och på vilka sätt ansågs de fungera magiskt? Finns det ”häxörter”? Jens Heimdahl jobbar som arkeobotaniker och reder ut begreppen på onsdag den 28/3.

Hur har växtmagin sett ut historiskt?
– Min huvudtes är att magi var mycket mer vardagligt förr än man tänker sig. Man tänker ofta att det var något förbjudet som fördömdes av kyrkan, men naturlig magi, dit örtmagi räknas, tillhörde den mer ofarliga sorten. Den fördömdes inte på samma sätt även om den så klart inte ansågs helt ofarlig. En del kunskap ansågs vara demonisk, till exempel när det handlade om gifter och giftiga växter. Även den ”kemiska mystiken”,  att den mystiska eller religiösa upplevelsen erhölls med hjälp av narkotika, var kontroversiell.

Du ska bland annat prata om häxsalva, vad är det?
– Under senmedeltiden spreds ett rykte om att häxor framställde en salva av örter som de smörjde in sig med för att därigenom magiskt förflyttas till Blåkulla. Ett sådant bruk kan ha existerat lokalt, men det var knappast utbrett. I Sverige talade man istället om ”trollsmörja” som häxor smorde in kvasten med, men om den existerade så verkar det inte ha varit en drog på det sättet.

Varför är intresset så stort för ämnet?
– Därför att det är många som håller på med det än idag, det är en levande tradition. En grupp som använde sig av växtmagi var ju kvinnor, och genom historien har denna grupp misstänkliggjorts och tidvis förföljts.  Berättelsen om förtryck är stark och tacksam för ett personlig identitetsarbete. Sedan tror jag att det generellt finns en hunger för magi idag.

Vill du veta mer? Kom till Historiska museet och lyssna på Jens föreläsning!
Tid: 28 mars kl 17.00-20.00

 

Program

Häxans väsen och magins historia

Kl. 17.00 visning
Hermione Granger, Madame Mim, Sabrina och Jordskott. Än i våra dagar dröjer sig häxorna kvar i såväl böcker som film. Men vad är egentligen en ”häxa”? Fanns de på vikingatiden, varför brann bålen på 1600-talet och hur ser spåren av nattsvart magi ut genom vår historia? Häng med mythistorikern Philip De Croy på en specialvisning i häxornas fotspår och tid. Begränsat antal platser.

Magiskt örtbruk från järnålder till medeltid

Kl. 18.00, föredrag
Det finns många spridda och populära föreställningar om hur det magiska örtbruket sett ut i äldre tid, men hur ser egentligen de historiska spåren efter denna magi ut? Hur användes växterna och på vilka sätt ansågs de fungera magiskt? Och finns det egentligen något som kan kallas ”häxörter”? Jens Heimdahl arbetar som arkeobotaniker på Arkeologerna.

Häxans väsen och magins historia

Kl. 19.00, visning
Hermione Granger, Madame Mim, Sabrina och Jordskott. Än i våra dagar dröjer sig häxorna kvar i såväl böcker som film. Men vad är egentligen en ”häxa”? Fanns de på vikingatiden, varför brann bålen på 1600-talet och hur ser spåren av nattsvart magi ut genom vår historia? Häng med mythistorikern Philip De Croy på en specialvisning i häxornas fotspår och tid. Begränsat antal platser.

Mer om En kväll om häxor och magi.