Flera 4000-åriga gravar från stenålder undersöktes under utgrävningen i Hjärup i Skåne 2017. I en av gravarna påträffades en mycket fin flintdolk. Nu kan du se hur några av gravarna såg ut i 3D.

I en stenkistegrav fanns fragmenterade människoben, tandemalj och delar av rörben samt delar av ett kranium som låg utanför stenkistan. Det rör sig om två olika individer, varav den som begravts i stenkistan var 25-35 år. Individen som låg utanför kistan var aningen yngre och bedömdes vara en man. 

En vuxen individ (troligen ung kvinna) var begraven på rygg med vänstra handen på bäckenbenet. Skelettets högra övre del var täckt av ett tunnt sotlager. Stora delar av skelettet kunde tas in för vidare analys, relativt bra bevarat. Mjölktänder efter ett barn (3-5 år) låg vid kvinnans skenben.

Skelettet som ev är en man var placerad på rygg med huvudet i VSV-riktning, vänstra handen har placerats på bäckenbenet. Benen ligger något vinklade inåt. Lösa tänder framkom till höger om skallen. Sotfläckar påträffades vid skallen, bröstet och bäckenet. Keramik och flinta påträffades spritt i den nedre delen av graven. En liten ansamling av keramik som kunde sättas ihop hittades även vid fotregionen, bortsett från detta inga fynd.

Graven är något omrörd, vilket syntes då både delar av gnagare påträffades vid skallen och ett av underarmsbenen som flyttats från dess läge. Bedömning av kön gjordes delvis i fält.

Kantstenar fanns i gravens yttre kanter. Individen kan ha varit svept i något eller lagd i en kista då en mörkare kantfärgning förekommer runt om individens huvudregion. Benen ligger tätare något vinklade mot varandra, vilket kan tyda på någon form av svepning av kroppen har gjorts.

Mer om uppdraget kan du läsa här.