1200-tal

Publikation

Kalmar slott

Rapport 2015:54. Särskild arkeologisk undersökning och förundersökning 2013 och 2014, Småland. Magnus Stibéus m. fl.

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m.fl.