1600-talsbyggnad

Publikation

En tobaksplantage i Norrköping

Läs mer om tobaksodling i Norrköping för flera hundra år sedan. Rapport 2017:102. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall