2017

Rapport 2017:102. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, S:t Johannes socken, Kvarteret Skeppet 13, Norrköping 96.
Rikard Hedvall

Undersökningens resultat belyser flera stora händelser i Norrköpings historia, som stadens expansion på 1600-talet då stadsjordar togs i anspråk för utbyggnaden av staden. Även förtätningen av stadens bebyggelse vid 1800-talets mitt, på bekostnad av de större och närliggande odlingarna, syns tydligt i materialet.

Den enda byggnad som lokaliserades hade brunnit i början av 1700-talet, vilket kan vara spår efter ryssarnas härjningar år 1719. Därefter bebyggdes inte tomten utan brukades av olika välbärgade borgare som tobaksplantage under den stora tobaksboomen på 1700-talet. Dessförinnan hade tomten en koppling till de stads- och privata hospital som började anläggas på 1600-talet vid sidan av eller som ersättare för krono- och kyrkliga hospital i landet. Vid undersökningen påträffades också ett omfattande keramiskt material som blomkrukor, krukor och fat men även ett stort antal spelbrickor.

Anledningen till den arkeologiska undersökningen var att Wikowia VSO Norrköping AB planerade att bebygga fastigheten Skeppet 13.