medicinal- och tobaksodling

Publikation

En tobaksplantage i Norrköping

Rapport 2017:102. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall. Läs mer om tobaksodling i Norrköping för flera hundra år sedan.