äldre järnålder

Publikation

Järnåldersgårdar i Stavby

Rapport 2016:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg m.fl.