Bankekinds kyrka

Publikation

Bankekinds kyrka

Rapport 2017:29. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall