2017

Rapport 2017:29. Arkeologisk förundersökning, Östergötland, Linköpings kommun, Bankekinds socken och kyrka. Rikard Hedvall.