Birka

Fyndbloggen 2020.01.29

Gjuteriverkstaden i Birka

Vad kan de 2 500 fragment av deglar, som bland annat användes att smälta brons till smycken och hittades i Birka, berätta för oss?

PM 2019

Hemlanden, Birka

Arkeologisk skadedokumentation. Stockholms län. Maria Lingström