2019

Arkeologisk skadedokumentation. Stockholms län, Uppland, Ekerö kommun, Adelsö socken, L2017:1904 (Adelsö 118:1)
Maria Lingström