de osynliga

Publikation

De obesuttnas arkeologi

Riksantikvarieämbetet 2020. FoU-rapport. De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter. Pia Nilsson, Martin Hansson, Eva Svensson

Blogginlägg 2020.09.18

Reflexioner kring konferensen Obesutten 2020

Det blev inte bara torpare och backstugufolket som uppmärksammades utan också obesuttna i andra miljöer och framför allt i städerna under den viktiga konferensen.

Blogginlägg 2019.09.30

Toppen av ett isberg…

Torparna är ofta den sista länken i en lång kedja av människor som bott på en plats. Hus kan ha byggts ovanpå medeltidsgårdar eller gravfält.

Blogginlägg 2019.08.26

Fattiga och fattigvård i 1700-talets Gillberga

Frågan om de fattiga och vem som skulle ta hand om de som inte klarade sig på egen hand har varit en följetong genom den svenska historien.

De osynligas kulturarv 2018.11.01

”Det är inte pengarna, Månsson…”

..."det är principen". I filmen Den enfaldige mördaren vägrar Fabrikör Höglund uppskov och låter den utblottade arrendatorn gå. Hur såg de jordlösas situation ut i verkligheten?