digital teknik

Tjänst

Utbildning

Modern arkeologi bedrivs inte bara med spadar och hackor. Minst lika viktigt är användandet av datorer. Att skaffa sig kunskap...

Tjänst

Dokumentation med digital teknik

Under den senaste tiden har flera nya dokumentationslösningar utvecklats för arkeologiska undersökningar. Ny digital fotografisk teknik och laserskanning ger möjlighet...