Fiholm

Publikation

I närheten av det äldre Fiholm

Rapport 2016:114. Arkeologisk undersökning, Västmanland. Magnus Lindberg