Fornlämningsliknande lämning

Publikation

Väg 11 – sträckan Anklam–Svampakorset

Rapport 2019:90 Arkeologisk utredning steg 1, 2019, Skåne Nina Trulsson och Bengt Söderberg med bidrag av Alf Ericsson