Gårdby kyrka

Uppdrag

Gåtfulla Gårdby kyrka

Under golvet i Gårdby kyrka fanns rester av den första medeltida kyrkan och 22 gravlagda personer. En av dem kan ha grundat kyrkan på medeltiden.

Blogginlägg 2016.09.19

Ring klocka ring…

Så här ser den nuvarande klockupphängningen ut i Gårdbys 1800-talstorn.

Blogginlägg 2016.06.22

Bjälkar för kyrkklockor

Två bjälkar som Gårdbys kyrkklockor har hängt i. Rundningarna i trävirket är slitage efter den svängande klockans upphängningsanordning. Fällningen av...