Två bjälkar som Gårdbys kyrkklockor har hängt i. Rundningarna i trävirket är slitage efter den svängande klockans upphängningsanordning.

Fällningen av trädet till den övre bjälken skedde i perioden 1648-1662 medan den undre härrör från 1747-1753.
Måttstocken visar centi- och decimetrar.