gruvområde

Publikation

Kompletterande utredning inför omdragning av väg E22 sträckan Gladhammar–Verkebäck

Rapport 2015:3. Arkeologisk utredning etapp 1, Småland. Annika Helander