hägnader

Publikation

På kronoallmänningen – gränsstenar och hägnader

Rapport 2022:126 Arkeologisk utredning, Västergötland Christina Rosén