2022

Rapport 2022:126
Arkeologisk utredning
Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Landvetter socken, fastighet Håltsås 1:8
Christina Rosén

Hösten 2022 gjorde Arkeologerna en utredning inom Håltsås 1:8 i Land-vetters socken. I utredningsområdet fanns flera hägnader och gränsmärken och en hägnad registrerades som en övrig kulturhistorisk lämning. Däremot upptäcktes inga nya fornlämningar