Häljarp

Blogginlägg 2020.06.10

Spår av äldre och yngre stenålder i Häljarp

För drygt 5 000 år sedan stod havet upptill fyra meter högre än idag. Vi har hittat spår av två långhus och två hyddor.

Publikation

Häljarp 13:1 och Tågerup 1:1

Rapport 2015:41. Arkeologisk undersökning samt antikvarisk kontroll 2014, Skåne. Adam Bolander