Hisingen

Publikation

Strategiska bosättningar vid Syrahålasundet

UV Rapport 2014:153. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Petra Nordin m fl.

Uppdrag

Stort bronsåldersröse undersöks

Ett av Västsveriges största bronsåldersrösen undersöktes 2017 i Arendal på Hisingen i Göteborg. Vad döljer sig under stenarna?