2014

UV Rapport 2014:153. Arkeologisk undersökning. Avtrycken efter sju långhus från yngre stenålder och sex hus från brons- och järnålder på södra Hisingen i Göteborg. Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Björlanda socken, Arendal 1:117, Björlanda 377, 621, 622 och 623.

Petra Nordin med bidrag av Torbjörn Brorsson, Jens Heimdahl, Leif Jonsson och Ulf Strucke

Under hösten 2012 undersöktes de fyra boplatserna Björlanda 377, 621, 622 och 623. Fornlämningarna var belägna på den södra delen av ön Hisingen i Göteborg. Vid slutundersökningen dokumenterades 1429 boplatsrelaterade spår i marken och 8317 fynd av främst flinta och keramik samlades in. I denna rapport redovisas de arkeologiska lämningarna som var från runt 4000 före Kristus och framåt. Avtrycken efter 13 byggnader och en sentida husgrund kunde kartläggas. För 6000 år sedan skedde en bebyggelseexpansion och under en period i yngre stenålder har flera hus stått resta i dalgången. Ett mer intensivt nyttjande av landresurserna vid denna tid kan också spåras i fyndmaterialet.