historia

Blogginlägg 2023.03.14

Den gröna staden

Stadsodling är ingen ny företeelse – de äldre städerna var betydligt grönare än dagens stadsmiljöer. Odling var en viktig del i vardagslivet, både under medeltid och tidigmodern tid, visar ny forskning.