IT

Tjänst

Utbildning

Modern arkeologi bedrivs inte bara med spadar och hackor. Minst lika viktigt är användandet av datorer. Att skaffa sig kunskap...

Tjänst

IT för kulturmiljö

Vi hjälper dig att utveckla effektiva IT-lösningar för kulturmiljövård. Det kan handla om allt ifrån GIS till foto.