Kärsbyån

Publikation

Planerad avsänkning av övre och nedre dammarna i Kärsbyån

Rapport 2016:54. Kulturhistorisk och arkeologisk utredning, Östergötland. Pia Nilsson