Klinga

Publikation

Klinga bergtäkt

Rapport 2015:1. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Maria Petersson m.fl.

Publikation

Ett gårdstun i Klinga

Rapport 2017:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld