Krapperups trädgård

Publikation

Krapperups trädgård

Rapport 2017:70. Små prover kan gömma på mycket kunskap. 2016 togs pollen- och växtmakrofossilprover från en damm i en trädgård i Skåne.